Na púti v Nepomuku
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 2137                tlačiť článok  Tlač

Na púti v Nepomuku

Družobné mesto Nepomuk si nedávno pripomínalo výročie mučeníckej smrti svojho rodáka svätého Jána Nepomuckého. Táto udalosť je príležitosťou uctiť si pamiatku tohto svätca, pripomenúť si jeho život, jeho odkaz. Na tohoročných

Družobné mesto Nepomuk si nedávno pripomínalo výročie mučeníckej smrti svojho rodáka svätého Jána Nepomuckého. Táto udalosť je príležitosťou uctiť si pamiatku tohto svätca, pripomenúť si jeho život, jeho odkaz. Na tohoročných spomienkových slávnostiach sa zúčastnila i delegácia mesta Krupina a v nej bol i katolícky pán farár Štefan Gallík. Obrátili sme sa na neho s prosbou, aby našim čitateľom bližšie priblížil dni osláv v Nepomuku.

- Prvýkrát som sa s pojmom Jána Nepomuckého stretol ešte ako malý chlapec. To sme boli v Prahe v chráme svätého Víta. Tam mi, za hlavným oltárom, padol do oka veľmi zaujímavý svätec - Ján Nepomucký. Ďalšie moje stretnutie s týmto svätcom bolo, keď ma pred piatimi rokmi vedenie mesta požiadalo, aby som išiel na družobné stretnutie do Nepomuku. Bolo to hneď na začiatku mojej činnosti v tejto farnosti a vtedy sa mi ísť nedalo. Poslal som pána kaplána a ten sa vrátil veľmi nadšený. Rozprával veľmi zaujímavo o všetkom čo sa tam udialo. Aj tento rok som bol oslovený pánom primátorom, že prišla pozvánka z Nepomuku a že v nej je výslovne uvedené, aby prišiel i zástupca katolíckej cirkvi. A tak som v delegácii mesta bol i ja.

Po príchode do Nepomuku sme sa ubytovali vo veľmi peknom hoteli v štýle Švejka. Keďže ešte nebol spoločný program boli sme si pozrieť katedrálu a námestie. Popoludní nás na radnici prijali zástupcovia mesta na čele s primátorom. Stretli sme sa tam zástupcovia z 8. európskych štátov, z 8. európskych miest. Po vzájomnom predstavení bola spoločná večera a kultúrny program. Centrum celého programu bolo v sobotu. O akú pripomienku vlastne ide? 20. marca 1383 v Prahe pre neprezradenie spovedného tajomstva panovníkovi bol zabitý rodák, kňaz z Nepomuku.

Stretli sme sa v kostole blízko fary, pomodlili sme sa litánie k svätému Jánovi Nepomuckému a odtiaľ sme procesiou, kde sme niesli sochu tohto svätca, prišli do kostola. Ten je postavený na mieste, kde sa svätý Ján Nepomucký narodil. Svätú omšu mal litoměřický pomocný biskup Pavel Pasat. Povzbudil všetkých k tomu, že aj keď si nerozumieme, reč, ktorá nás spája je rečou lásky. A aby sme túto lásku vedeli odniesť všade tam, odkiaľ sme prišli. Po jeho príhovore, v homílii, štyria kňazi, ktorí sme boli z iných krajín, sme pozdravili prítomných. Ja som povedal asi toto: Mnohí si myslia že Boh už dnešnému svetu nemá čo povedať. Chcem pogratulovať vám z Nepomuku, že máte takého veľkého svätca. A chcel by som vás prosiť jedno - pri všetkom tom komerčnom, čo sa dnes robí, nedovoľte, aby sme sa v Nepomuku pri tejto smrti vášho rodáka stretli inak, ako pri svätej omši.

Po slávnostnej omši bol spoločný obed a poobede pekný kultúrny program. Ja som, spolu s pánom Ličkom, ktorý bol tiež členom delegácie, bol pozrieť ako to vyzerá na filiálkach, aby som aj za svoju farnosť odslúžil svätú omšu. Bol som prekvapený, že ľudia čo tam boli, aj keď ich nebolo veľa, sa aktívne zúčastňovali celej bohoslužby. Celý tento pobyt som osobne bral ako púť, ako povzbudenie k tomu aby som takúto sviatosť mohol vysluhovať. Aby som ani náznakom nepoukázal na to, čo som sa dôverne dozvedel vo svätej spovedi ani na to, kto mi to povedal. A prosil som pri tejto svätej omši osobne za všetkých nás, zástupcov všetkých prítomných miest, aby sme sa vedeli zjednotiť pri plnení svojich povinností.

Chcem aj touto cestou poďakovať vedeniu mesta, že som sa mohol na tejto púti zúčastniť a aj za to, že sme pri tejto ceste vytvorili takú partiu.Súvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom